Balahibo Studio Kreatywne

Balahibo.

Identyfikacja Wizulana

Projekt identyfikacji wizulanej marki GET jest elegancki i wyrafinowany na wzór stworzonego przez firmę produktu. Projekt został wykonany na zlecenie Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

Znak graficzny jest niekonwencjonalny, elegancki
i minimalistyczny, odzwierciedlając trzy warstwy produktu poprzez trzy trapezy. Skrót GET, oparty na króju pisma Switzer w wersji bold, umożliwia zintegrowanie nazwy marki z przekazem reklamowym, jak w hasłach typu „GET to know your graphene supplier”.

Kolory

Ze względu na wysoką elegancję i minimalizm projektu identy­fikacja wizualna nie przewiduje zastosowania innych kolorów niż czerń, biel oraz odcień szarości wyszczególniony w dalszej części księgi znaku. Dotyczy to również logotypów innych ma­rek występujące na materiałach promowanych lub stworzo­nych przez GET, one również powinny być w swojej achroma­tycznej lub monochromatycznej wersji.

Opakowanie

Zdecydowaliśmy się na stworzenie opakowania w formie bezpiecznych czarnych kopert ze znakowaniem. Dodatkowo zaprojektowaliśmy plombę potwierdzającą, że produkt jest nienaruszony.

Znak posiada trzy wersje, taką decyzję podjęliśmy ze względu na zróżnicowane powierzchnie występowania oraz różne roz­miary. Marka może posługiwać się samym sygnetem, sygen­tem ze skrótem oraz wersją posiadającą rozwinięcie.

Zastosowanie majuskuły pozwala na powiązanie nazwy marki z „ukrytym” przekazem w materiałach reklamowych. (np. GET to know your graphene supplier)